Mediacje

Długotrwały konflikt jest destrukcyjny, prowadzi do niekonstruktywnych rozmów i długich sporów sądowych. Trudno jest osiągnąć porozumienie, gdy dochodzi do eskalacji negatywnych emocji.

Jedną z metod rozwiązywania sporów – na każdym ich etapie – są MEDIACJE, zakończone – zawartą przed MEDIATOREM – UGODĄ.

Mediacje prowadzi się w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych, pracowniczych, gospodarczych i wielu innych. Mediacje, można prowadzić zarówno przed wszczęciem sporu sądowego jak i w jego trakcie.

MEDIACJE – prowadzone przez doświadczonego MEDIATORA – dają szansę na neutralny i skuteczny dialog. Umożliwiają przywrócenie właściwej dynamiki kontaktu. Pomagają odtworzyć nić porozumienia. Wszystko po to, aby odzyskać to, co bezcenne – zgodę, spokój i harmonię na co dzień.

Wybór drogi mediacji to szybszy powrót do tego, co w życiu najważniejsze!